Info för sökande

Är du en utlandsveteran i behov av akut ekonomisk hjälp, eller känner du någon utlandsveteran som behöver hjälp?

Våra Sponsorer

Idrottsveteranerna
Ancile
Livgardets Soldatkår
immelnskantocenter
Saldab
Military Work

Info för sökande

Skicka föreningen Veteranstöd Rapid Reaction en kort ansökan via formuläret här på sidan. Notera följande premisser:

  • Den sökande måste ha gjort utlandstjänst för svensk myndighets räkning
  • Det ekonomiska problemet måste vara av akut karaktär

Föreningens syfte är inte att förväxlas med ett alternativ till exempelvis Socialtjänstens försörjningsstöd utan förmedlar akut och kortsiktig ekonomisk hjälp till utlandsveteraner.
Vi vill även göra sökande uppmärksamma på att utbetalda bidrag genom VRR räknas till den hjälpsökandes övriga tillgångar och därför kan påverka rätten till exempelvis försörjningsstöd.

Föreningen kan inte garantera hjälp till den som söker, men lovar att göra vårt yttersta för att hjälpa till efter förmåga och där vi kan. Beslut om hjälp tas genom majoritetsbeslut i styrelsen och styrelsens beslut om beviljade och avslagna ansökningar kan ej överklagas.

Vår ambition är att lämna besked på inkommen ansökan inom fem dagar från ansökningsdatum

VIKTIG INFORMATION:

Med din ansökan om bidrag medger du att vi kontaktar dig för ett samtal kring din ansökan och att föreningen vid ett beviljat bidrag får publicera en kort anonymiserad beskrivning till våra bidragsgivare kring utbetalda medel. En ansökan innebär även att man medger att föreningen kan beskriva ärendet, i anonymiserad form, exempelvis i föreningens Facebookgrupp och här på hemsidan för att på så sätt försöka förmå fler bidragsgivare att bistå ekonomiskt till föreningens hjälpverksamhet.

Ansökan

För och efternamn (obligatorisk) kommer ej att publiceras men behövs för föreningens redovisning

Din epost (obligatorisk)

Vilken/vilka mission/er (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Sökt summa (obligatorisk)

Kort beskrivning om vad bidraget ska användas till (obligatorisk)

Konto för eventuell utbetalning (Bankens namn, clearingnummer och kontonummer, obligatorisk)

Klicka i för att fortsätta och detta betyder att du är införstådd med reglerna för ansökan: Den sökande SKALL vara utlandsveteran och det ekonomiska problemet SKALL vara av akut karaktär


Vår ambition är att lämna besked på inkommen ansökan inom fem dagar från ansökningsdatum.

KLICKA HÄR FÖR ATT MARKERA ATT DU FÖRSTÅTT DESSA PREMISSER ->


Våra Sponsorer

Röda Stjärnan
Falkängen
Aimpoint
human it
Missionsringar
bint