Info för sökande

Är du en utlandsveteran i behov av akut ekonomisk hjälp, eller känner du någon utlandsveteran som behöver hjälp?

Våra Sponsorer

Ancile
Idrottsveteranerna
mysec
ESA
Military Work
Saldab

Ansökningsstopp!! 2017 11 07

Kära vänner!
Jobbig och lång, men viktig information om VRR och den fortsatta verksamheten i närtid.

Som läget är nu så har vi hamnat i en situation där antalet ansökningar och den sammanlagda ansökta summan tillfälligt vida överstiger vår förmåga tidsmässigt som ideellt arbetande förening – och vad vi tror; även vad vi kan be er medlemmar om utan att trötta ut er fullständigt.
Det är knappast hållbart att hålla en insamling var tredje dag.

Man kan ställa sig frågan om VRR som företeelse är en framgång eller ett ”nödvändigt ont” som visar på ett enormt problem – och den frågan får väl hänga fritt…
Faktum är i alla fall att ansökningarna ökar och summorna likaså.

Detta ger vid handen att vi idag har ett tiotal ärenden i kö och dessa är på en sammanlagd summa om över 260.000kronor.
Rent realistiskt, så torde nya ansökningar trilla in under tiden som dessa behandlas och vi har nu kommit till en punkt då vi i Styrelse och Arbetsgrupp måste rannsaka oss själva och verksamheten som bedrivs.

Detta kommer innebära att vi ser oss tvingade till att:

1. Införa ett temporärt ansökningsstopp – en stridspaus.
(För att återhämta, överblicka och kraftsamla).

2. Vidta en lite annorlunda insamling i nära framtid som är riktad till flera ärenden samtidigt för att försöka få ner kön som beviljats.
(Detta innebär att en insamling av typen ”VRR 66 till VRR 76” kommer ske som en STOR insamling längre fram – mer om detta senare).
Insamlingen kommer att ske under samma premisser som tidigare – att vi inte garanterar framgång, men gör vårt yttersta och att insamlade medel så långt det är möjligt används ”rättvist” för att TILLSAMMANS försöka lösa de ärenden som står på kö.

Avslutningsvis;
Tack alla som jobbar på, alla medlemmar – alla som #tillsammans gör detta möjligt.

VRR Styrelse

Våra Sponsorer

Kiliaro
Migrax
Armygross
Armstech
Aimpoint