Det kom ett mail…

Det kom ett mail… ❤️ För en tid sedan hade vi en riktad insamling till förmån för barnhemmet i Bamako, Mali. Vi lyckades samla ihop 19.100 kronor. Jag lyckades få tag på ”boots on ground”, som kan förmedla hjälpen från oss. Vi har nu fått första rapporten från vår kontakt. Denne skriver: Hej! Har nu…

Ny sponsor!

Veteranstöd Rapid Reaction presenterar lite stolt… Strand Hotell Norrköping Ett hotell som drivs av en veteran har tagit klivet in i vår familj som sponsor. Strand Hotell, Norrköpings boutiquehotell, ligger i ett vackert kulturhus från 1890-talet. De eleganta kakelugnarna från den tiden finns bevarade i flera av rummen, vilka är inredda i en familjär atmosfär.…

NYTT INSAMLINGSÄRENDE VRR5020

NYTT INSAMLINGSÄRENDE VRR5020 Den som är observant ser att vi har hoppat lite i numreringen av ärendena. Bara lugn, det kommer rapport varefter på de saknade ärendena… Nu till något som är viktigare. En veteran sitter i klistret och har vänt sig till oss. Veteranen skriver: ”Jag behöver hjälp med att betala eon för elräkning,…

Nytt insamlingsärende VRR3520

Dags för insats! Nytt insamlingsärende VRR3520 Vi har fått en ansökan och det är en lång text. Läs igenom och ta del av denna veterans öde och pågående kamp. Veteranen skriver: ”Hej VRR, Jag kanske är diskvalificerad då jag tidigare fått hjälp från VRR, då i samband med att jag rasade ihop psykiskt men jag…

NYTT INSAMLINGSÄRENDE VRR2720

NYTT INSAMLINGSÄRENDE VRR2720 Just nu har vi många ansökningar och vi går för full maskin för att hinna med allt. VRR får massor med mail, och en hel del post. Ibland kommer det brev som sticker ut, brev där man måste stanna upp, läsa igen och igen och igen… I det fem sidor långa brevet…

Veteranportalen stöttar Veteranföretagare!

Vänner! Ett viktigt meddelande från en av våra medlemmar! Nu står svenska företag inför stora utmaningar, den här ekonomiska nedgången är brantare än vi någonsin upplevt i nationen och det finns ingen tid att vänta på politiska stödåtgärder. Försvinner företagen så försvinner skatteintäkterna och då finns det ännu mindre pengar till sjukvård och resten av…

Årsmötet inställt

ÅRSMÖTET ÄR INSTÄLLT! Pga rådande omständigheter så kommer vi att flytta på årsmötet. Enligt stadgarna §5 pkt 1 så skall årsmötet hållas senast under april månad. Styrelsen har gjort bedömningen att april månad är väldigt osäker sett ur ett smittoperspektiv. Därför har vi tagit i när vi bestämmer datum. Jag hoppas att Ni medlemmar har…

VRR1020

NYTT INSAMLINGSÄRENDE VRR1020 Systrar och bröder! Det vi i maskinrummet på VRR ser alltmer är hur svårt det är att sträcka ut sin hand och be om hjälp. Man slår knut på sig själv i allt mer desperata försök att lösa den uppkomna situationen – man är ändå veteran, man har varit i livshotande situationer,…

Kallelse till Årsmöte!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE! Härmed vill styrelsen för Veteranstöd Rapid Reaction (VRR) utlysa årsmöte. Årsmötet kommer att hållas på Falkängens Vandrarhem i Hällekis lördagen den 28 mars med start klockan 13.00 Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 14 mars. Motioner mailas till: vrrinfo2014@gmail.com Om ni önskar skicka brev, så tar ni kontakt…